Oleh : Hardilah Pausiyanti, Mahasiswi STEI SEBI

Muharram adalah bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah (kalender Islam).Muharram adalah salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Swt. Lalu, kenapa muharram begitu istimewa?

Asal usul bulan Muharram atau di kenal dengan ‘Asyura merupakan salah satu dari keempat bulan yang diistimewakan dalam islam. Dalam Al-Qur’an sura AtTaubah ayat 36, Allah Swt. Mengabarkan 4 bulan yang wajib dimuliakan yaitu Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Pada bulan-bulan ini umat islam dilarang menganiaya diri sendiri dan sebaiknya dianjukan memperbanyak amal kebaikan. Kali ini yang akan di bahasa adalah Muharram, nama muharram  secara bahasa artinya adalah diharamkan. Menurut abu Al ‘Alaa, dinamakan muharram karena pada bulan tersebut diharamkannya terjadi peperangan(jihad).

Sementara dalam kitab tafsir ibnu katsir menyatakan bahwa:

“Dinamakan bulan muharram karena bulan tersebut memiliki banyak keutamaan dan kemuliaan, bahkan bulan ini memiliki keistimewaan serta kemuliaan yang sangat amat sekali dikarenakan orang arab tempo dulu menyebutnya sebagai bulan yang mulia (haram), tahun berikutnya menyebut bulan biasa (halal).

Lalu apa saja keutamaan bulan Muharram dan kesitimewaan ‘Asyura tersebut?

Salah satu bulan yang disucikan

mengapa dikatakan suci ? , karena saat itu Allah mengharamkan terjadinya peperangan dan kedzaliman Dan mengajurkan untuk berdamai.

Seorang ahli tafsir bernama Qatadah bin Di’amah sadusi rahimahullah

Terjadi berbagai peristiwa penting dalam bulan tersebut

 • Tanggal 1 Muharram merupakan hari dimana Khalifah Umar Bin Khatab membuat penetapan kiraan bulan dalam hijrah untuk pertama kalinya.
 • Pada tanggal 10 Muharram, terjadi berbagai peristiwa penting (bersejarah) dalam islam, seperti :
 • Muharram merupakan bulan dimana terjadinya penyelamatan Nabi Musa Alaihissalam dan kaum Bani Israil dari kejaran raja Firaun, dimana dalam peristiwa tersebut, Firaun dan keluarganya mati tenggelam di laut Merah.
 • Hari dimana Allah menjadikan langit dan bumi
 • Hari dimana Allah menciptakan Adam Alaihissalam dan Siti Hawa.
 • Hari di mana Allah SWT menjadikan syurga
 • Hari dimana Allah menerima taubat nabi Adam Alaihissalam dan memasukkannya ke surga
 • Hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Nuh Alaihissalam diselamatkan dari bahtera setelah bumi tenggelam selama enam bulan dan merupakan hari di mana Allah SWT menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api yang sengaja digunakan untuk membakar dirinya oleh raja Namrud.
 • Hari di mana Nabi Musa menerima wahyu dari Allah SWT berupa kitab Taurat
 • Hari di mana Allah telah membebaskan Nabi Yusuf Alaihissalam dari penjara
 • Hari di mana Allah memulihkan Nabi Ayyub Alaihissalam dari penyakit kulit yang dideritanya
 • Hari di mana Allah SWT telah memulihkan penglihatan Nabi Yakub Alaihissalam dari kebutaan
 • Hari di mana Allah SWT menyelamatkan Nabi Yunus Alaihissalam dari dalam perut ikan setelah terkurung selama 40 hari 40 malam
 • Hari di mana Allah SWT mengaruniakan kerajaan yang besar bagi Nabi Sulaiman Alaihissalam. Hari dimana Allah SWT menciptakan alam dan pertama kali menurunkan hujan.

Muharram telah disifatkan sebagai syahrullah (bulan Allah)

Muharam juga memiliki kedudukan istimewa dalam islam, dimana bulan tersebut merupakan satu-satunya bulan yang disebut sebagai syahrullah (bulan Allah). Mengapa demikian? Terdapat beberapa pendapat mengenai hal itu, seperti :

 • Para ulama menerangkan bahwa pada saat suatu makhluk mendapatkan gelar atau disandarkan padanya lafzhul Jalallah, maka itu berarti makhluk tersebut mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Misalnya saja pada kejadian pemberian nama pada ka’bah yaitu Baitullah (rumah Allah) yang merupakan Peninggalan Sejarah Islam di Dunia, maupun pada Unta yang dimiliki nabi Sholeh Alaihissalam yang mendapat julukan naqatallah (unta Allah.
 • As Suyuthi menyatakan bahwa pemberian nama Syahrullah pada bulan Muharram adalah dikarenakan nama Al-Muharram merupakan nama-nama islami, sedangkan nama-nama bulan yang lain telah ada sejak zaman jahiliyah. Dulu, sebelum kedatangan islam, bulan muharram bernama syafar awal.
 • Al Hafizh Abul Fadhl Al ‘Iraqy rahimahulloh menerangkan bahwa pemberian nama syahrullah kemungkinan dikarenakan pada bulan tersebut Allah telah mengharamkan terjadinya peperangan. Selain itu, muharram merupakan bulan yang pertama dalam penanggalan islam, oleh karena itulah disandarkan padanya lafadz Allah sebagai bentuk pengkhususan. Dan hanya pada bulan muharramlah Rasulullah Sholallahu Alaihi wassalam menyandarkan lafadz Allah Swt.

Begitulah keutamaan-keutamaan bulan Muharram, dan karena hal tersebut maka umat muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan di bulan haram tersebut. Seperti yang dikutip dari perkataan Qatadah bahwasannya Allah SWT akan melipatgandakan pahala bagi orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan sholeh di bulan muharram, sehingga Segala macam bentuk kebaikan maupun amalan sholeh sangat dianjurkan untuk ditingkatkan di bulan tersebut. Dan salah satu bentuk amal  sholeh tersebut adalah dengan melakukan puasa.